Școala de Șoferi Categoria D

Include autovehiculele destinate transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului

Cursul pentru obtinerea permisului categoria D dureaza 8 săptămâni (in situatia in care,cursantul posedă permis de conducere categoria C sau D1) în care se efectuează 66 ore de pregătire teoretica şi 30 ore de pregătire practică.

Cursul durează 12 săptămâni (când nu posedă permis de conducere categoria C sau D1) şi se desfasoară concomitent cu cel pentru obţinerea categoriilor C, CE.

Obligaţiile cursantului:

 • sa se prezinte la orele de pregatire teoretica si practica;
 • sa posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate si caietul cursantului;
 • sa respecte programa de invatamant si indicatiile instructorului auto;
 • sa promoveze testele finale de absolvire a scolii;

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.

 • Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie şi întrebări specifice. Chestionarul conţine 26 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar este de 30 minute. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 22 înterbări corect rezolvate.
 • Proba practică constă în conducerea autobuzului în traseu.

Condiţii pentru înscriere:

 • sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;
 • sa aibe varsta de 21 ani fara trei luni;
 • sa posede categoria B si C sau D1 pentru cursul de trei saptamani si categoria B pentru cursul de 10 saptamani;
 • sa nu fi fost condamnat definitiv pentru infractiunile prevazute la art. 24 din O.U.G. 195/2002.

Dosarul pentru examen cuprinde:

 • Fisa de scolarizare eliberata de scoala;
 • Cerere de inscriere la examen (se elibereaza de catre scoala);
 • Fisa medicala – efectuata in cadrul scolii sau la unitati abilitate in acest sens;
 • Aviz psihologic;
 • Cazier judiciar (cu mentiunea pentru examen auto);
 • Chitanta care reprezinta contravaloarea permisului de conducere, platita la C.E.C. sau Trezorerie;
 • 1 fotografie color tip permis de conducere;
 • Copii: carte (buletin) de identitate, permis de conducere;
 • Chitantele care fac dovada achitarii integrale a taxelor de scolarizare;