Școala de Șoferi Categoria CE

Cuprinde ansamblul de vehicule constând într-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă cărei masă totală autorizată este mai mare de 750 Kg

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria CE durează 2 săptămâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregatire practică.

Obligaţiile cursantului:

 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
 • să posede asupra sa cartea de identitate şi caietul cursantului;
 • să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este în Splaiul Unirii - Şcoala Autogeneral.

Condiţii pentru înscriere:

 • Să posede permis de conducere categoriile B şi C.
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic.
 • Vârsta: 18 ani, fără trei luni.
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. 195/2002.

Dosarul pentru examen cuprinde:

 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală (se completează prin dactilografiere);
 • Cerere de înscriere la examen, Domnule Sef Serviciu;
 • Fişa medicală - efectuată în cadrul şcolii sau la unităţi autorizate în acest sens;
 • Chitanta ce reprezintataxa de examinare;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);
 • Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C. sau Trezorerie;
 • Copie: carte de identitatei şi permis de conducere.