Școala de Șoferi Categoria C

Cuprinde autovehiculele, altele decat cele din categoria D, a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3500 Kg

Categoria CE cuprinde ansamblul de vehicule constand intr-un vehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala autorizata este mai mare de 750 Kg.

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoriile C şi CE durează 11 saptamani.

În acestă perioadă, de două ori pe pe săptămâna au loc cursuri teoretice.

În ultimele 6 săptămâni, de trei ori pe săptămână au loc şi cursurile de conducere auto pe traseu.

Examenul auto constă într-o probă teoretică şi o proba practică.

 • Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 întrebări şi a unui chestionar cu întrebări specifice care conţine 11 întrebări.Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute, iar al celui pentru reguli speciale, de 15 minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 22 întrebări corect rezolvate din chestionarul cu 26 întrebări şi minimum 8 întrebări corect rezolvate din chestionarul cu 11 întrebări.
 • Proba practică constă în conducerea autocamionului în traseu.

Pentru obţinerea categoriei CE, se ataşează la autocamion şi remorca.

Examenul pentru fiecare categorie are loc în zile diferite.

Obligaţiile cursantului:

 • sa se prezinte la orele de pregatire teoretica si practica;
 • sa posede asupra sa cartea de identitate si caietul cursantului;
 • sa respecte programa de invatamant si indicatiile instructorului auto;
 • sa promoveze testele finale de absolvire a scolii.

 

Condiţii pentru înscriere:

 • Sa fie declarat "ADMIS" categ.B;
 • Apt din punct de vedere medical si psihologic;
 • Varsta: 21 ani;
 • Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru infractiunile prevazute la art. 24 din O.U.G. 195/2002.
 • La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totala şi prezentarea documentului de identitate,evaluarea psihologică şi fisa medicală.

Dosarul pentru examen cuprinde:

 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală (se completeaza prin dactilografiere);
 • Cerere de înscriere la examen (se elibereaza de catre scoala);
 • Fişa medicală – efectuata în cadrul şcolii sau la unitati abilitate in acest sens;
 • Aviz psihologic obtinut in cadrul laboratorului nostru;
 • Cazier judiciar (cu mentiunea pentru examen auto);
 • Chitanta care reprezinta contravaloarea permisului de conducere, platita la C.E.C. sau Trezorerie;
 • 1 fotografie color tip permis de conducere;
 • Copii: carte (buletin) de identitate, dovada studii, permis de conducere (daca este cazul);
 • Chitantele care fac dovada achitarii integrale a taxelor de scolarizare;