Școala de Șoferi Categoria BE

Include ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depaşeşte 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3.500 kg.

Cursul auto pentru obţinerea permisului auto categoria BE, durează trei săptămâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 15 ore de pregătire practică (conducere auto).

Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Obligaţiile cursantului:

 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică;
 • să posede asupra sa cartea de identitate şi caietul cursantului;
 • să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.

 • Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 11 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 15 minute. După trei răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9 întrebări rezolvate corect.
 • Proba practică constă în conducerea autoturismului cu remorcă, în traseu.

 

Condţii pentru înscriere:

 • Copie carte (buletin) de identitate;
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic;
 • Vârsta: 18 ani (făra 3 luni);
 • Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru infractiunile prevazute în O.U. nr.195/2002 actualizat.
 • Sa posede Scoala de Soferi categoria B.

La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate, evaluarea psihologică şi fişa medicală.

Dosarul pentru examen cuprinde:

 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală ;
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către şcoală);
 • Fişa medicală – efectuată în cadrul şcolii sau la unitaţi autorizate în acest sens;
 • Aviz psihologic ;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);
 • Chitanţa care reprezinta taxa de examinare platită la C.E.C. sau Trezorerie;
 • 1 fotografie color tip permis de conducere;
 • Copii: carte (buletin) de identitate, dovadă studii, permis de conducere (dacă este cazul);
 • Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare.